โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดุริยางค์โรงเรียนหนองโตง ปี 2557
เพลงมาร์ช   ประจำโรงเรียนฟังเพลงมาร์ชหนองโตง Version 1
Mp3
(ทำนอง+เนื้อร้อง โดย:อ.ทวี ไตรล้ำ ...เรียบเรียงดนตรี&ร้อง โดย:: สวัสดิ์ ใจองอาจ )---Download

ฟังเพลงมาร์ชหนองโตง Version 2 บรรเลงสด...ไม่จบเพลง ครับ
ดนตรี :ดุริยางค์ จังหวัดทหารบกสุรินทร์
(ร่วมร้อง: ศิษย์เก่า หนองโคงฯ
) ---Download

ฟัง Melody midi file

นำเพลง มาร์ชหนองโตง เข้าไป สร้างรายการเพลง ใน คาราโอเกะ ของคุณ
เดี๋ยวนี้
ดาวน์โหลด Midi file 6.87kb  /  ดาวน์โหลด Lyrics file   /    ดาวน์โหลด Cursor file
     ...สูงค่าเด่นเป็นสถานศึกษา         งดงามสง่า พัฒนาให้ก้าวไกล เสริมส่งการศีกษา
  เพื่อนำพาให้ทันสมัย เพื่อให้เด็กไทย    ก้าวนำไป สู่ความเจริญ
     ...น้อมใจสร้าง ปูทางการศึกษา       เพื่อสร้างศรัทธา ชื่อเสียงขจรไกล
  พวกเราพากเพียร เรื่องการเรียน      ทั้งหญิงชาย ไม่พรั่นหวั่นไหว ก้าวต่อไปอย่างทรนง
     - เลือดเหลืองดำ ของเราเข้มข้น       เราทุกคนล้วนรัก สามัคคี เรื่องกีฬา ไม่เคยถอยหนี สู้เต็มที่   เพื่อให้ได้ นำชัยมา
    -พร้อมใจมั่น สร้างสรรค์ ด้านวินัย ไม่มีเสื่อมคลาย ให้เสียหาย เรื่องความดี
  รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ต่างยืนหยัด ในศักดิ์ศรี    นี่คือถ้อยวจี พวกเราชาวหนองโตงฯ
                         ( ดนตรี)( ...:ซ้ำ ใหม่หมด)
                                  .....มา....
                      เชิญมา..เข้ามา.. สู่หนองโตงฯ
                 ....มา.... รีบมา...รีบมา มาอยู่หนองโตงฯ

 


 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 118 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1541 คน
13547 คน
134068 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27