โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการศึกษาบุตร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน
 ดาวน์โหลดสัญญายืมเงิน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งใช้เงินยืม
 ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 133 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1556 คน
13562 คน
134083 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27