โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
       
1 นายธุว       ทุนเทพ

ดำรงตำแหน่ง
15 พฤษภาคม 2490  ถึง
28 กรกฏาคม 2498
 2 ร.อ.สนิท ศรีสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง 
29 กรกฎาคม 2498  ถึง
16 พฤษภาคม 2500


3 นางบุณฑริก ทัพเพชร

ดำรงตำแหน่ง
17 พฤษภาคม 2500  ถึง
16 พฤษภาคม 2506


   

4


 นายสาย   โสวภาค

ดำรงตำแหน่ง
17 พฤษภาคม 2506  ถึง
5 กันยายน 2518


5 นายนิพนธ์  รับงาม

ดำรงตำแหน่ง
6 กันยายน 2518  ถึง
4 เมษายน 2523


6 นางผ่องศรี  ทองหล่อ

ดำรงตำแหน่ง
5 เมษายน 2523  ถึง
30 กันยายน 2523


7 นายชาตรี  ผลเกิด

ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2523  ถึง
4 มิถุนายน  2524


8  นายลอย  สุดเส้นงา

ดำรงตำแหน่ง
5 มิถุนายน 2524  ถึง
1 กันยายน 2524


9  นายประเสริฐ  ดุจเพ็ญ

ดำรงตำแหน่ง
2 กันยายน 2524  ถึง
25 ตุลาคม  2541

10 นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

ดำรงตำแหน่ง
26 ตุลาคม 2541  ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2546


11 นายประเสริฐ  ธุรานุช

ดำรงตำแหน่ง 
21 กุมภาพันธ์ 2546  ถึง
30 กันยายน 2552


12 นายเฉลิมชัย  สุขตาม

ดำรงตำแหน่ง 
30 ธันวาคม 2552  ถึง
15 พฤศจิกายน 2558


13 นายพงษ์ศักดิ์   อินทรามะ

ดำรงตำแหน่ง 
16 พฤศจิกายน 2558  ถึง
10 เมษายน 2561


12 นายเฉลิมชัย  สุขตาม

ดำรงตำแหน่ง 
10 เมษายน  2561  ถึง
.....  ...... นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 184 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1607 คน
13613 คน
134134 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27