โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับโรงเรียนสู่หนองโตง

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรม" ณ ค่ายลูกเสือโกดกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรม" ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

  วันที่ 24 ธันวาคม 2558 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรม" ณ ค่ายลูกเสือโกดกง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  วันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

  วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" จัดงานสัปดาห์ก้าวสู่อาเซียน บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม

 

 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 176 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1599 คน
13605 คน
134126 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27