โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  

ครู คศ. 3
หัวหน้าสายชั้น
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
วิชาที่สอน  ภาษาอังกฤษ

ครู คศ. 3
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
วิชาที่สอน ภาษาไทย 


ครู คศ. 2
วิชาที่สอนภาษาสังคมฯ
ครู คศ. 2
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์

ครู คศ. 3
ประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
วิชาที่สอน สังคมฯ
นางพิกุลศรี ศรีราม
ครู คศ. 2
วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ

นางพรสวรรค์ ชินเชษฐ์
ครู คศ. 2
วิชาที่สอน การงานอาชีพฯ


BACK

CloseTable() include(footer.php)

 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 58 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
665 คน
665 คน
139433 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27