โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

หัวหน้าสายชั้น
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
วิชาที่สอน สังคมฯ


ประจำชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/2
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์       ประจำชั้น         มัธยมศึกษาปีที 1/3
วิชาที่สอนภาษาไทย
ประจำชั้น    มัธยมศึกษา ปีที่ 1/4
วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์


วิชาที่สอน พละ


ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
วิชาที่สอน สุขศึกษา


นางไสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
นางไลลักษณ์  เดชมา
ประจำชั้นประถมศึก
BACK

CloseTable() include(footer.php)

 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 58 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
664 คน
664 คน
139432 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27