โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประกาศ ปีงบประมาณ. 2562
ประกาศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวม ปร.๔-๕-๖


    หนังสือราชการ ปีงบประมาณ. 2561

          ♥  ใบปริมาณงาน  ปร.4 (ก)  (12 ธันวาคม 2560 )
        ♥  ใบปริมาณงาน  ปร.4 (ข)    (12 ธันวาคม 2560 )
        ♥  ใบปริมาณงาน  ปร.4 (พ)    (12 ธันวาคม 2560 )
        ♥  ใบปริมาณงาน  ปร.5          (12 ธันวาคม 2560 )
        ♥  ใบปริมาณงาน  ปร.6        (12 ธันวาคม 2560 )
         ♥  (Factor F)             (12 ธันวาคม 2560 )
         ♥  Download ไฟล์  Excels BOQ แบบ โรงอาหาร 101 ล/27(พิเศษ) (12 ธันวาคม 2560 )
♥  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบ ๑๐๑ล./๒๗(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรง
            พลศึกษา;ศึกษา(ฉบับจริง)  (12 ธันวาคม 2560 )
_____________________________________________________________________________
       หนังสือราชการ - ปีงบฯ 2560
            14 พ.ย.59
           (ตาราง ปปช.01)  14 พ.ย.59


 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 8 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
719 คน
1661 คน
140429 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27